Müdür

                                              

                                                                                 Doç. Dr. Mücahit ÇELİK
                                                                           E-mail: mcelik@adiyaman.edu.tr
                                                                                      Dahili:4362