Enstitü Yönetim Kurulu

                                          Doç. Dr. Mücahit ÇELİK
                                              Enstitü Müdürü V.

           Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZDEMİR       

                     Müdür Yrd.

        Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat PAYAM  

                    Müdür Yrd.

             Doç. Dr. Mustafa KARABULUT
                        Üye
   Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU                        Üye
         Dr. Öğr. Üyesi Nazif  ÇETİN                        Üye

                                                     Selime YILMAZ               

                                                          Raportör