Enstitü Yönetim Kurulu

                                        Prof. Dr. İ. Halil TUĞLUK
                                              Enstitü Müdürü

          Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ

                     Müdür Yrd.

        Yrd. Doç. Dr. Salhadin GÖK

                    Müdür Yrd.

             Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL
                        Üye
   Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU                        Üye
         Yrd. Doç.Dr. Nazif  ÇETİN                        Üye

                                             Selime YILMAZ               

                                                  Raportör