Enstitü Yönetim Kurulu

                                        Doç. Dr. Mücahit ÇELİK
                                              Enstitü Müdürü V.

           Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDEMİR

                     Müdür Yrd.

       

                    Müdür Yrd.

             Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL
                        Üye
   Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU                        Üye
         Yrd. Doç.Dr. Nazif  ÇETİN                        Üye

                                             Selime YILMAZ               

                                                  Raportör