Stratejik Plan

 

  • Türkiye’nin ve dünyanın üretken, tanınmış ve saygın enstitülerinden biri olmak.
  • Yeni kuramlar ve uygulamalar geliştirmek.
  • Evrensel bilim ölçütlerine dayalı araştırmalar yapmak.
  • Ülke ve dünya sorunlarına işlevsel ve sürdürülebilir çözümler üretmek.
  • Sahip oldukları bilimsel değerler ve tutumlar itibariyle örnek bilim adamları yetiştirmek.
  • Bilimsel bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmak ve özendirmek.
  • Katılımcı, takım çalışmasına dayalı bilimsel projeler yapmak.
  • Toplumsal konularda kendiliğinden ve gönüllü olarak sorumluluk üstlenmek.
  • Tüm çalışanların kuruma aidiyet duygularını, öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerini geliştirmek ve mezunların enstitüyle bağlarını güçlendirmek.
  • Eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.