Misyon

                                                    

 Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğrenimde uluslararası alandaki en güncel ve gelişmiş uygulamaları izleyerek, üst düzey kalite standartlarında eğitim vermeyi, katılımcılara akademik yetkinlik ve uygulama becerisi kazandırmayı, eğitim verdiği her alanda Türkiye'deki değişime ve gelişime öncülük etmeyi, disiplinler arası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip ve girişimcilik ruhu kazanmış mezunlar yetiştirmeyi, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vermeyi, bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.