Duyurular

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Sonuçları

6.9.2017

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA

KESİN KAYIT YAPMA HAKKI KAZANAN ÖĞENCİLER

Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları için TIKLAYINIZ

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları

Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TIKLAYINIZ

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı TIKLAYINIZ

İşletme Anabilim Dalı (Alan İçi)  Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları için TIKLAYINIZ

İşletme Anabilim Dalı (Alan Dışı)  Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları için TIKLAYINIZ

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları için TIKLAYINIZ

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrenci Alım Sonuçları

Arap Dili ve Belagatı TIKLAYINIZ

Hadis TIKLAYINIZ

Tasavvuf TIKLAYINIZ

Tefsir TIKLAYINIZ

İslam Hukuku TIKLAYINIZ

Kelam ve Mezhepler Tarihi TIKLAYINIZ

Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrenci Alım Sonuçları

Cumhuriyet TIKLAYINIZ

Ortaçağ TIKLAYINIZ

Yeniçağ TIKLAYINIZ

Yakınçağ TIKLAYINIZ

Açıklama:   

* Adayların Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen (noter tasdikli vekâlet kabul edilir) başvurarak, kayıtlarını yaptıracaklardır.

* 20 Nisan 2016 tarihinde 29690 sayılı resmi gazete yayınlanan LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' inin  35/6 maddesinde geçen  "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hüküm gereğince Enstitümüze kesin kayıt yaptıracak adayların bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıtlarının bulunmaması gerekmektedir.

* İlgili mevzuatlara uymayan adaylar programa kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilerek ilişikleri kesilecektir.

 KESİN KAYIT TARİHLERİ: 6-11 Eylül 2017

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

Kesin Kayıt Formu için TIKLAYINIZ

 1. Lisans Diplomasının veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti
 2. Lisans Transkriptinin (Not Durum Belgesinin) aslı veya onaylı sureti
 3. ALES sonuç Belgesi  (Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi olacak)
 4. Yabancı Dil (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer) sınav belgesi
 5. 6 adet fotoğraf (vesikalık)
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler için)

DOKTORA PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

Kesin Kayıt Formu için TIKLAYINIZ

 1. Lisans Diploması  (veya Geçici Mezuniyet belgesinin) ile Yüksek Lisans Diplomasının  (veya Geçici Mezuniyet belgesinin ) asılları veya onaylı suretleri
 2. Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptlerinin   (Not Durum Belgelerinin) asılları veya onaylı suretleri
 3. ALES sonuç Belgesi  (Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi olacak)
 4. Yabancı Dil (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer) sınav belgesi.
 5. 6 adet fotoğraf (vesikalık)
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler için)

 Not: Kayıt yaptırmayanlardan (asil kazananlardan) kalan boş kontenjanlar 12 Eylül 2017 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (http://www.adiyaman.edu.tr) Boş kalan kontenjanlara Yedek Adaylar başvurularını 12-13 Eylül 2017 tarihinde yapabileceklerdir. Yedek adayların kesin kayıtları sıralamadaki en yüksek puana göre yapılacaktır.

Görüntülenme Sayısı: 3321